1996

CABALLERS...¡VISCA LA VIDA!


1997

LA CONSTITUCIÓ EN MA CASA


1997

LA FRESCURA DE CHINER


1998

LA VENTA LA MULA


1998

EL RAYO


1998

AMOR...PER AGRAIMENT


1999

SUISIDARSE PA VIURE


1999

HIÁ QUE TINDRE CARÁCTER


2000

LES DESDICHES DEL TENORIO


2000

LOLA, LOLITA, LOLILLA Y LOLO


2001

TRAVESURES DE MILIET


2001

EL CERCADIT DE DOLORETES


2001

GANAS DE REÑIR


2002

EL MOTOCARRO


2002

FESTER I DIVORSIAT


2003

CAMELOTOT


2004

MANDIBULA AFILADA


2004

LA FORNARINA


2005

LA VENTA LA MULA 2005


2006

L'EROTISSIMA DONYA INES


2007

ORXATA I AIGUA CIVÁ


2007

DONYA SABRINA CURATRAUMES


2008

FESTER I DIVORSIAT 2008


2009

LA MEUA SOGRA S'HA PERDUT


2010

FESTER I DIVORSIAT 2010


2010

LES MANS DAMUNT DE LA TAULA


2011

HISTORIES DE ALQUILER


2012

EL CIANUR SOLES O AMB LLET


2013

EL MEU HOME ES UN DIMONI


2014

NO HI HA LLADRE QUE PER BÉ NO VINGA


2015

MIA AVA ENOS!


2015

EL TRESOR DE LES PERLES ROJES


2016

EL CLUB DE LA PINYA


2017

LA MEUA DONA ÉS EL FONTANER


2019

Aiii... LA TIA!