TRAVESURES DE MILIET


DIRECTOR /A:
Asprella Teatre

AUTOR/ES:
Arturo Casinos Moltó

SIPNOSIS:
Quin xiquet més trasto!, fa tot el que pot per crear el caos en sa casa. Ell pensa que tots estan en contra seua. Pobret!. Ell sols té cels, i amb la visita del seu oncle en tindrà més. Mare de Déu!. N’armarà una que quasi el mataran!. Pobre del que agafe per davant.

ESTRENADA EN:
asprillas

REPRESENTADA EN:
Asprillas, Gran Teatro de Elche, Saladas y Perleta.