CABALLERS...¡VISCA LA VIDA!


DIRECTOR /A:
Asprella Teatre

AUTOR/ES:
Arturo Casino Moltó

SIPNOSIS:
La história es desenvolupa al voltant deis anys trenta d'aquest segle en Valencia, en un ambient modest on l'autor. Arturo Casinos Moltó, troba una font d'inspiració que ens porta a reflexionar sobre lo poc que fem en favor de la vida, perdent el temps 1 energies en lluites estérils i reprobables. Dues families que han estat enfrontades desde ta temps s'oposen al festeig dels seus fills els quals tenen que veure’s sense que els pares s'assabenten. La qüestió és com trencar les relacions d'aquesta parella, cosa prou dificultosa per l'amor tan fort que n’hi ha entre els dos joves. Peró el tio de la novia, que és un “frescaIes", ha robat la solució sense sospitar que només conseguira embolicar-ho tot creant-se unes situacions cómiques que acabarán en un pacte a favor de la tolerancia.

ESTRENADA EN:
asprillas

REPRESENTADA EN:
Asprillas