LA MEUA SOGRA S'HA PERDUT


DIRECTOR /A:
J.Antonio Soriano

AUTOR/ES:
Raimundo Francés

SIPNOSIS:
Un matrimoni de poble menut arriba a la ciutat, per a fer unes compres i ens els concurrits carrers l'aguela dels collons s'extravia, ¡Senyor i l'aguela !. Comença la recerca i captura la sogra perduda. Si algú coneix algun detall del tipus que siga per encontrar una sogra Per favor acuixca a la comissaria mes proxima. S'intentarà gratificar. Una sogra te'l seu valor …o no? GRACIES PER TOT I ELS RISES ELS JUSTETES

ESTRENADA EN:
asprillas

REPRESENTADA EN:
: La Hoya, Matola, Valverde, Asprillas, Las Bayas, Gran Teatro de Elche, La Marina, Elche (C.S. Plaza Balcelona), Las Bayas, Crevillent y Algoros.