LES MANS DAMUNT DE LA TAULA


DIRECTOR /A:
J. Antonio Soriano

AUTOR/ES:
Josep Monforte Tudela i Josep Llopis Domingo

SIPNOSIS:
Un ric llaurador de la Ribera ve a viure a Valencia espentejat per la dona i la filla que volen ser "de Capital". Estan montant el piset i en conversa ix a relluir lo badoc que es la filla i alguna caracteristica de la "familieta". En el pis de baix viu un "vividor" que es fa passar per "Starman" un futorolec famós, que veu el seu futur resolt si se casa en la filla del llauraor que es mes tonta que demanar un credic al Banc sense tindre mes del doble de lo que demanes per a respondre. Aixina les coses inviten al futuroleg i a la seua "ajudanta", que es la "querida"...¡Naturalment, a passar uns dies en la "caseta" que tenen en el poble... El futoroleg li havia predit a la filla que el seu amor per ell sería molt fort i cego... I ans de caure el telo apareéis un venedor de la ONCE... ¡ I no conte mes perque si ho faig no sera menester anar a vorer-la!.

ESTRENADA EN:
asprillas

REPRESENTADA EN:
Daimes-Derramador, Asprillas, Gran Teatro de Elche, Perleta, Valverde, Las Bayas, Saladas, Torrellano, Crevillent y Algoros.